Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Velocifero Polska, ul. Tuwima 1/46 (Czarny Kontener), 10-747 Olsztyn, Polska, [email protected], telefon: 513075169) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać rzecz nam lub na adres: „Italplast” Leonello Carlo Boggero (ul. Fromborska 51c, 82-300 Elbląg, Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 180 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt w stanie nienaruszonym, nieprzedstawiający żadnych śladów zużycia i korzystania należy zapakować w oryginalne opakowanie (nieposiadające uszkodzeń) z kompletem oryginalnych metek.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

Po rozpakowaniu paczki, gdy okazuje się, że produkt został uszkodzony w trakcie przewozu należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika, spisać protokół zdawczo-odbiorczy w obecności przysłanego przedstawiciela przewoźnika oraz dodatkowo powiadomić sprzedawcę.
W przypadku nie dopełnienia formalności o uszkodzonej przesyłce w czasie transportu sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności. Uwarunkowane jest to faktem, że wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych.

W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie zaprzestać używania produktu i dokonać jego zwrotu w procesie reklamacyjnym. Produkt należy dostarczyć sprzedawcy wraz z paragonem lub z oryginałem faktury i opisem wady w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wysyłki produktu, należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. UWAGA! Konsument dokonuje wysyłki reklamowanego produktu na własny koszt. Dodatkowo w związku z wadą produkcyjną konsument może żądać:
⦁ wymiany rzeczy na wolną od wad,
⦁ usunięcia wady,
⦁ obniżenia ceny,
⦁ odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu.
e-mail: [email protected]
tel.: 513 075 169